Naše služby

Investorsko-inženýrská činnost

Naše společnost se specializuje na kompletní zajištění investorsko-inženýrských činností. Od projednání záměru, přípravy projektu až po realizaci a následné předání hotového díla.

Představení našich nejlepších
projektů
 • 1

  projednání vašeho záměru a příprava zakázky

 • 2

  vytvoření návrhu a studie stavby - samozřejmostí je součinnost s geodetickým plánem a spolupráce s příslušnými úřady

 • 3

  zajištění financování projektů a ověření dotačních titulů

 • 4

  projednáme a zajistíme územní rozhodnutí v rámci územního řízení

 • 5

  vykomunikujeme s úřady stavební povolení projektu

 • 6

  vytvoříme prováděcí dokumentace

 • 7

  vybereme zhotovitele a zorganizujeme výběrové řízení

 • 8

  spolupracujeme při realizaci a provádíme odborný technický dozor

 • 9

  dokončíme stavbu v kolaudačním řízení a uzavřeme realizaci

 • 10

  zajišťujeme servis v době záruky na dílo

Realizace staveb a stavebních prací

Zajišťujeme kompletní činnost generálního zhotovitele vašeho díla v součinnosti se subdodavateli.

Připravili jsme reference našich
nejlepších staveb
 • 1

  příprava území

 • 2

  realizace inženýrských sítí

 • 3

  založení stavby

 • 4

  hlavní stavební výroba

 • 5

  vedlejší stavební výroba

 • 6

  interiéry

 • 7

  zprovoznění díla

 • 8

  odborný servis a záruka na dílo

Kompletní správa odpadů

Zajišťujeme nakládání s odpady vzniklými v rámci provozu měst a obcí či investičních akcí. Využíváme vlastního zařízení na skladování a likvidaci odpadů. Od roku 2003 provozujeme chráněnou dílnu.

Dodávky stavebních materiálů

Naše společnost dodává stavební materiály z vlastních zdrojů či od obchodních partnerů. Vybíráme nejvhodnější varianty dle nákladů, požadavků investora a vhodnosti pro konkrétní projekt.