Nyní si prohlížíte: Reference v oboru realizace staveb

plan

Reference investorsko-inženýrských realizací

Zobrazit vybrané
reference
construction

Referenční stavby v oblasti nakládání s odpady

Zobrazit vybrané
reference

Obnova kaple sv. Anny v Panenských Břežanech

Rok realizace: 2016
Investor: Středočeský kraj
Cena realizace: 5 787 452 Kč

V roce 2016 jsme dokončili rekonstrukci kaple svaté Anny. Tato stavba je jedním z nejvýznamnějších monumentů vrcholného baroka v Čechách. Jejím architektem byl Jan Blažej Santini. Tento významný architekt je také autorem kostelu Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory, který je zapsán na celosvětovém seznamu UNESCO.

Kaple svaté Anny získala novou fasádu, byl obnoven mobiliář, realizovali jsme nové vnitřní i vnější osvětlení. Díky citlivé rekonstrukci se nám podařilo pro další generace zachránit jednu z nejzajímavějších barokních staveb a navázat na dílo mistrů stavitelů z počátku 18. století.

Nemocnice Středočeského kraje, pavilon č. 5

Zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbách realizovaných Oblastní nemocnicí Mladá Boleslav a.s.
Rok realizace: 2015
Investor: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s., nemocnice Středočeského kraje
Cena realizace: 88 584 325,- Kč bez DPH

V září roku 2015 byl v areálu Klaudiánovy nemocnice otevřen nový pavilon, který nabízí zázemí oddělení onkologie a nukleární medicíny. Pavilon č. 5 ukrývá nejlepší technologie a špičkové lékařské vybavení. Důležitá tedy byla i kvalita stavby a výběr materiálů. Pavilon č. 5 má čtyři podlaží a s pavilonem č. 4 je propojen spojovacím krčkem.

Konstrukce pavilonu je řešena jako monolotický betonový skelet s nepravidelným modulem. Vnitřní rozčlenění nového pavilonu je primárně řešeno sádrokartonovými konstrukcemi s jednoduchým i dvojitým pláštěním. Dále jsme realizovali instalační příčky, předsazené stěny či podhledy. Suchá výstavba spadala zpravidla do kategorie běžné konstrukce s klasickými deskami. Spojovací krček je částečně prosklený.

Městský krytý bazén Mladá Boleslav - park Štěpánka

Rok realizace: 2015
Investor: Městská společnost sportovní a rekreační areály s.r.o.
Cena realizace: 257 565 425 Kč bez DPH

Mladá Boleslav v roce 2015 získala dlouho očekávaný moderní krytý bazén, který nahradil historický bazén v budově sokolovny. Součástí krytého bazénu je 25metrový bazén s šesti plaveckými dráhami, rekreační část s dvěma bazény pro děti či rekreační bazén s atrakcemi.

Nejmladší návštěvníci si mohou užít tobogan, třídráhovou skluzavku či odpočinkovou zónu. Nabídku služeb dále doplňuje wellness, fitness a restaurace. Bazén Mladá Boleslav disponuje denní kapacitou 700 návštěvníků a dostatkem parkovacích míst.

Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb

Rok realizace: 2015
Investor: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
Cena realizace: 14 870 000 Kč

Zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbě lékárny a prodejny zdravotnických potřeb Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.