Nyní si prohlížíte: Reference investorsko-inženýrských realizací

construction

Reference v oboru realizace staveb

Zobrazit vybrané
reference
construction

Referenční stavby v oblasti nakládání s odpady

Zobrazit vybrané
reference

Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

Rok realizace: 2018-2020
Investor: Královohradecký kraj
Cena realizace: 1 392 677 214 Kč bez DPH

Hlavním cílem záměru byla modernizace a dostavba ON Náchod, přičemž v rámci I. etapy stavby byly realizovány dva nové pavilony.

Pavilon K bude sloužit jako centrální budova, ve které pacienti absolvují vyšetření a kde bude probíhat veškerá operativa. Následnou péči pak zajistí lůžkový pavilon J s kapacitou až 150 lůžek.

Do pavilonu K se přestěhuje dětské oddělení, oddělení porodnice, ARO, JIP, operační sály a všechny zobrazovací metody. Součástí tohoto pavilonu je 8 operačních sálů, z nichž jeden je výjimečný tím, že obsahuje přípravu pro budoucí instalaci robota, jehož pomocí (za současného dohledu týmu kvalifikovaných lékařů) budou prováděny robotické operace. Sály budou disponovat nejmodernějším systémem video managementu.

Realizace záměru umožnila vytvořit podmínky pro zavádění moderních metod a postupů v poskytování zdravotní péče.

Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

Most Kochánky

Rok realizace: 2008
Investor: Středočeský kraj
Cena realizace: 41 285 000 Kč

Naše společnost realizovala most ev. č. 2729-1 v obci Kochánky. Byla provedena demolice původního mostu, odstranění a recyklace, oprava komunikace, vrchní i spodní stavba až po rekultivaci území.

Obnova kaple sv. Anny v Panenských Břežanech

Rok realizace: 2016
Investor: Středočeský kraj
Cena realizace: 5 787 452 Kč

V roce 2016 jsme dokončili rekonstrukci kaple svaté Anny. Tato stavba je jedním z nejvýznamnějších monumentů vrcholného baroka v Čechách. Jejím architektem byl Jan Blažej Santini. Tento významný architekt je také autorem kostelu Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory, který je zapsán na celosvětovém seznamu UNESCO.





Kaple svaté Anny získala novou fasádu, byl obnoven mobiliář, realizovali jsme nové vnitřní i vnější osvětlení. Díky citlivé rekonstrukci se nám podařilo pro další generace zachránit jednu z nejzajímavějších barokních staveb a navázat na dílo mistrů stavitelů z počátku 18. století.

Mladoboleslavsko - čištění a odkanalizování odpadních vod II

Předmětem projektu byla výstavba vodohospodářské infrastruktury na 9 lokalitách
Rok realizace: 2012 - 2014
Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Cena realizace: 579 106 876 Kč

Byla realizována výstavba převážně gravitačních kanalizačních stok v délce přibližně 14,3 km, výstavba vodovodních řadů v délce přibližně 12,6 km a intenzifikace ČOV M. Hradiště o kapacitě 7 040 EO. Výstavba probíhala 24 měsíců. Projekt je rozdělen na 9 ucelených částí stavby (UČS).

Fotbalová akademie II. etapa - 2. fáze

Rok realizace: 2015
Investor: FK Mladá Boleslav a.s.
Cena realizace: 9 890 983,- Kč bez DPH

Již v roce 2006 vznikla v Mladé Boleslavi klubová fotbalová akademie při 9. základní škole v ulici 17. listopadu. Fotbalová akademie nabízí kompletní sportovní, vzdělávací, sociální a lékařské zázemí, které je nutné při výchově mladých nadějných fotbalových talentů. Investorem výstavby je FK Mladá Boleslav. Realizace fotbalové akademie je rozdělena do tří etap. První a druhá etapa jsou již dokončeny a třetí je ve fázi realizace.



V druhé etapě výstavby fotbalové akademie jsme realizovali dvě fotbalová hřiště s přírodním travnatým povrchem. Fotbalová hřiště odpovídají požadavkům a standardům Fotbalové asociace České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na fotbalové akademie.

Horkovodní přípojka VS Zalužanská

Rok realizace: 2015
Investor: CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.
Cena realizace: 3 879 000 Kč

Organizovali jsme zabezpečení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, investorsko-inženýrskou činnost a výkon TDI.

Oprava hradeb

Hrad Mladá Boleslav
Rok realizace: 2013
Investor: Město Mladá Boleslav

Nemocnice Středočeského kraje, pavilon č. 5

Zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbách realizovaných Oblastní nemocnicí Mladá Boleslav a.s.
Rok realizace: 2015
Investor: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s., nemocnice Středočeského kraje
Cena realizace: 88 584 325,- Kč bez DPH

V září roku 2015 byl v areálu Klaudiánovy nemocnice otevřen nový pavilon, který nabízí zázemí oddělení onkologie a nukleární medicíny. Pavilon č. 5 ukrývá nejlepší technologie a špičkové lékařské vybavení. Důležitá tedy byla i kvalita stavby a výběr materiálů. Pavilon č. 5 má čtyři podlaží a s pavilonem č. 4 je propojen spojovacím krčkem.



Konstrukce pavilonu je řešena jako monolotický betonový skelet s nepravidelným modulem. Vnitřní rozčlenění nového pavilonu je primárně řešeno sádrokartonovými konstrukcemi s jednoduchým i dvojitým pláštěním. Dále jsme realizovali instalační příčky, předsazené stěny či podhledy. Suchá výstavba spadala zpravidla do kategorie běžné konstrukce s klasickými deskami. Spojovací krček je částečně prosklený.

Městský krytý bazén Mladá Boleslav - park Štěpánka

Rok realizace: 2013-2017
Investor: Městská společnost sportovní a rekreační areály s.r.o.
Cena realizace: 257 565 425 Kč bez DPH


Mladá Boleslav v roce 2015 získala dlouho očekávaný moderní krytý bazén, který nahradil historický bazén v budově sokolovny. Součástí krytého bazénu je 25metrový bazén s šesti plaveckými dráhami, rekreační část s dvěma bazény pro děti či rekreační bazén s atrakcemi.

Nejmladší návštěvníci si mohou užít tobogan, třídráhovou skluzavku či odpočinkovou zónu. Nabídku služeb dále doplňuje wellness, fitness a restaurace. Bazén Mladá Boleslav disponuje denní kapacitou 700 návštěvníků a dostatkem parkovacích míst.

Přístavba Základní školy Kněžmost

Rok realizace: 2017-2019
Investor: Obec Kněžmost
Cena realizace: 101 277 000 Kč bez DPH

Přístavba Základní školy Kněžmost se skládá z 5 objektů ZŠ, které byly vystavěny mezi historickou budovou ZŠ a tělocvičnou.

V přístavbě školy vzniklo celkem 14 nových učeben ve dvou školních pavilonech a 3 spojovací krčky - k historické budově školy, mezi učebnovými pavilony a ke stávající tělocvičně. Projekt byl ve výši 70 mil. Kč financován Ministerstvem financí ČR, 10 mil. Kč přispěl Středočeský kraj. Zbytek, který přesáhl původní předpoklad, dofinancovala obec Kněžmost. Škola byla od samého počátku projektována a stavěna jako pasivní.

Přístavba Základní školy Kněžmost
Přístavba Základní školy Kněžmost
Přístavba Základní školy Kněžmost
Přístavba Základní školy Kněžmost

Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb

Rok realizace: 2015
Investor: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
Cena realizace: 14 870 000 Kč

Zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbě lékárny a prodejny zdravotnických potřeb Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.