Jsme specialisty na kompletní zajištění
investorsko-inženýrské činnosti

a to již od roku 1998

Od vašich plánů
k realizaci

Zajišťujeme kompletní investorsko-inženýrské činnosti. Projednáme váš záměr, navrhneme stavbu, zajistíme financování až k dokončenému dílu a jeho kolaudaci.

Široká paleta
prováděných staveb

Provádíme činnost generálního zhotovitele a koordinujeme subdodavatele. Připravíme území, inženýrské sítě až po zprovoznění díla a jeho servis.

Nakládání
s odpady

Kompletní nakládání s odpady v rámci provozu měst a obcí. Disponujeme vlastními zařízeními na zpracování, využití a uskladnění odpadů.

Dodávky stavebních
materiálů

Vybereme a dodáme vhodný stavební materiál z vlastních zdrojů či od ověřených obchodních partnerů. Jedná se o certifikované stavební materiály.

Naše společnost v číslech

vzniká společnost Realstav MB s.r.o.

realizovali jsme stavby v hodnotě vyšší než 8 miliard korun

máme dva zakladatele, kteří spolu podnikají již od roku 1992

Vybrané certifikáty a osvědčení garantující kvalitu naší práce

Certifikát jakosti ISO 9001:2009

Certifikát jakosti ISO 9001:2009

Osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

Osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

Certifikát ochrany zdraví a bezpečnosti při práci OHSAS 18001:2008

Certifikát ochrany zdraví a bezpečnosti při práci OHSAS 18001:2008

Certifikát výrobku - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Certifikát výrobku - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Certifikát environmentálního managementu ISO 14001:2005

Certifikát environmentálního managementu ISO 14001:2005

POLITIKA SYSTÉMU MANAGEMANTU KVALITY, ENVIROMENTU A BEZPEČNOSTI PRÁCE

POLITIKA SYSTÉMU MANAGEMANTU KVALITY, ENVIROMENTU A BEZPEČNOSTI PRÁCE

Využili našich služeb

Geme MB Škoda FKMB FEREX ŽSO Škoenergo