NABÍDKA


Předmět nabídky

Ukládání výkopku - zemin, deklarovaných jako vedlejší produkt splňující limity pro použití na povrchu terénu.

Množství

100 000 m3

Termín

od 1.1.2012

dále dle dohody

Místo vykládky

Vrchbělá u Bělé pod Bezdězem

        

Cena

Dohodou dle množství a lhůty dodání.

BLIŽŠÍ INFO: dotazy zasílejte na e-mail realstav@dragon.cz nebo na tel. 326 323 419, 602 222 419 – p.Sedláček

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Úvod

 

Vážení obchodní přátelé,


úvodem nám dovolte říci několik slov k historii vzniku a základní strategii naší firmy. Společnost REALSTAV MB spol. s r.o. vznikla v roce 1998 transformací ze sdružení fyzických osob (dnešních jednatelů a spolumajitelů) působícího pod názvem REALINVEST – REALSTAV. Toto sdružení zahájilo činnost v roce 1991 v oboru investorsko-inženýrské činnosti. V následujícím období došlo k rozšíření předmětů činností o realizaci staveb, nakládání s odpady a těžbu nevyhrazených surovin. Základními zásadami v naší společnosti je striktní dodržování legislativních norem ve všech oborech činnosti se zvláštním důrazem na nakládání s odpady, dodržování smluvních závazků vůči našim obchodním partnerům a zvyšování nároků na kvalitu vlastních produktů a služeb. Věříme, že dodržování těchto zásad přináší stabilní a dlouhodobý rozvoj umožňující rozšiřování prohlubování a zkvalitňování naší práce a tím spokojenost našich obchodních partnerů.

 

Přehledná a jednoznačná organizační struktura naší společnosti skýtá záruky transparentnosti vnitřních vztahů a to se projevuje od počátku existence firmy v dobrých obchodních výsledcích o čemž svědčí kontinuální růst obratu v průběhu uplynulých let. Základním cílem rozvoje naší firmy je poskytování komplexních a profesionálních služeb ve všech oborech naší činnosti, v nejvyšší možné kvalitě, naším zákazníkům. V budoucnu chce naše firma dále rozšiřovat sortiment poskytovaných služeb, při zachování všech zásad umožňující udržení nejvyšší možné kvality pro naše současné i budoucí obchodní partnery. Závěrem nám dovolte ujištění, že spokojenost našich klientů a tím uchování našeho dobrého jména je naším motem do dalšího desetiletí existence firmy REALSTAV.

 

 

             S Úctou

 

   
Aleš Juranka   Václav Sedláček
  Jednatelé firmy
bez názvu